تشویق کودکان برای برنامه های آموزشی تلویزیون

چگونه تلویزیون قدیمی می توانیم مشاهده ای را انتخاب کنیم که برای کودکان خوب است؟

یک رویکرد این است که سوالات زیر را بپرسید:

آیا این برنامه کودکان را تشویق به پرسیدن سوال، استفاده از تخیل یا فعال یا خلاقیت می کند؟

تماشای تلویزیون نباید منفعل باشد.

این مدل پالتو چرم می تواند سؤالاتی را مطرح کند، حس کنجکاوی را برانگیزد، یا فعالیت هایی را آموزش دهد که باید در زمانی که مجموعه خاموش است، دنبال شوند.

این برنامه چگونه جنسیت و تنوع را نشان می دهد؟

کودکان خردسال معتقدند که تلویزیون منعکس کننده دنیای واقعی است.

ندیدن افرادی مانند خود به عنوان مثال از نظر نژاد، قومیت یا توانایی جسمی ممکن است ارزش خود را کاهش دهد و ندیدن افراد متفاوت از خود ممکن است منجر به انحراف دیدگاه از جهان شود.

فراتر از عروسک روسی حضور یا عدم حضور ساده تنوع، مهم است که به نحوه نمایش افراد مختلف نگاه کنیم.

این برنامه چقدر تجاری است؟

برخی از برنامه های کودکان به گونه ای طراحی شده اند که به عنوان تبلیغات گسترده برای کالاهای مرتبط عمل کنند.

در حالی که این اغلب از ابتدا صادق است، در موارد دیگر ممکن است تا زمانی که نمایش موفقیت آمیز نباشد، تجارت ظاهر نشود که می تواند منجر به وضعیتی شود که “دم سگ را تکان می دهد” زیرا بازاریابی از خود برنامه مهم تر می شود و به آن آسیب می رساند.

موضوعات و موضوعات رایج در این برنامه چیست؟

چند قسمت رفع فیلتر اینستاگرام از برنامه را تماشا کنید تا مضامین و خطوط داستانی رایج را ببینید.

چه ویژگی هایی در نور مثبت یا منفی نشان داده می شود؟

کدام رفتارها و فعالیت ها پاداش می گیرند و کدام تنبیه می شوند؟

نمایش چه چیزی مهم، ارزشمند یا مطلوب است؟

 • منابع:
  1. The Good Things About Television
 • تبلیغات: 
  1. چه چیزی در پالت چوبی قارچ و کپک را از بین میبرد؟
  2. راه های پیشرفت در زندگی را از ما بیاموزید
  3. تمام واکنش‌های چرخه نیتروژن و کلید زندگی
  4. ماجرای بزرگترین الماس که کشف شده است!!!!