رشته باعث نجات دو کودک شد!!

در یکی از شهرهای آمریکا کارخانه ساخت رشته وجود داشته است که در حیاط آنجا دو کودک که کودکان کارگران آنجا بودند مشغول بازی بودند که به طور ناگهانی در درون مخزن رشته می افتند اما زنده ماندند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره به سایت آراد برندینگ مراجعه نمایید.

کشور ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان رشته سوپ است و با فروش رشته سوپ به کشور افغانستان بازار این کشور را در دستان خود قرار داده است.

طبع رشته سوپ برای بسیاری از مردم مهم می باشد که در این مورد باید گفت نباید هیچ نگرانی در استفاده از آنها داشته باشید زیرا نه طبع سرد دارد و نه گرم.