کشتن حیوانات موزی با دمپایی نیکتا در سال 2010

پابرهنه نسبت به صندل، دمپایی نیکتا و کفش زمان ایستادن کوتاه‌تری داشت در حالی که کفش‌ها زمان ایستادن طولانی‌تری نسبت به صندل و دمپایی نشان دادند نرخ بارگذاری اولین قله عمودی در کفش در مقایسه با پابرهنه، صندل و دمپایی کمتر بود. همچنین در صندل در مقایسه با پابرهنه کمتر بود.

پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش بیشتر بود، در حالی که در صندل و دمپایی در مقایسه با کفش بیشتر بود جابجایی میانی در فاز ایستادن در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش بزرگتر بود.

در نهایت، پابرهنه جابجایی قدامی خلفی کوچکتری را در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش نشان داد.

پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش زاویه تماس پا کمتری نشان داد، در حالی که کفش ها زاویه تماس بیشتری را در مقایسه با صندل و دمپایی نشان دادند.

منحنی‌های مجموعه زوایای صفحه جلویی و ساژیتال مچ پا در شکل ارائه شده‌اند. زاویه تماس دورسی فلکشن مچ پا در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش کوچک‌تر و در صندل در مقایسه با کفش کوچک‌تر بود.

اوج دورسی فلکشن مچ پا در حالت میانی در پابرهنه در مقایسه با صندل و دمپایی بیشتر بود اما در مقایسه با کفش کوچکتر بود علاوه بر این، در کفش نسبت به صندل و دمپایی بیشتر بود.

زاویه تماس زانو در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش بیشتر بود در نهایت، ROM خم شدن زانو در مرحله ایستادن در پابرهنه در مقایسه با صندل، دمپایی و کفش کوچکتر و در صندل و کفش در مقایسه با دمپایی بیشتر بود.

تخمین حجم نمونه پیشینی انجام نشد زیرا تحقیق روی دمپایی و صندل های دم باز یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین تحقیقات قبلی در مورد این نوع کفش ها در جمعیت سالم وجود نداشت.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تفاوت‌های GRF، COP و متغیرهای حرکتی و جنبشی مفصل اندام تحتانی بین دمپایی، صندل، کفش پابرهنه و دویدن در حین راه رفتن بود.

این فرضیه اولیه مبنی بر اینکه دمپایی‌ها و صندل‌ها مقادیر متفاوتی از متغیرهای GRF را در مقایسه با کفش‌ها ارائه می‌دهند، اما نه برای پابرهنه‌ها، تا حدی تأیید شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.