یخچال ویترینی هیمالیا بهترین راه برای پولدار شدن است

مقدار قابل توجهی از مواد غذایی توسط خانواده ها در اتحادیه اروپا دور ریخته می شود. بسیاری از نشریات که تاکنون به این موضوع پرداخته اند، تغییرات رفتار مصرف کننده را به عنوان راه حلی برای مبارزه با ضایعات مواد غذایی پیشنهاد می کنند.

این مقاله سهم احتمالی فناوری، به ویژه، بهبود شرایط نگهداری در یخچال ویترینی هیمالیا را برای مبارزه با ضایعات مواد غذایی بررسی می‌کند. یک طراحی بهینه یخچال که به منظور حفظ مواد غذایی بهتر عمل می کند، از نظر تئوری می تواند ضایعات مواد غذایی را به دلیل از دست دادن کیفیت و فساد کاهش دهد.

در بازار کنونی، عملکرد دستگاه های تبرید تنها به طور غیرمستقیم با کیفیت نگهداری مواد غذایی تعیین می شود. تقاضای واقعی ناشی از عادات، فضای فیزیکی موجود، درک اندازه مورد نیاز، قیمت و رتبه‌بندی برچسب انرژی اتحادیه اروپا که به عنوان محرک اصلی در چندین نظرسنجی بازار شناخته شده‌اند است.

در نتیجه، 85 درصد از مصرف‌کنندگان دستگاهی را انتخاب می‌کنند که به غیر از محفظه فریزر، فقط یک محفظه برای مواد غذایی تازه فاسد شدنی دارد.

این مقاله استدلال می کند که 4 درجه سانتیگراد یک مصالحه است: دمای بهینه نگهداری واقعی، بسته به نوع و شرایط محصولات غذایی تازه، بین -1 درجه سانتیگراد و +17 درجه سانتیگراد قرار دارد.

در آن دماهای بهینه، «عمر ماندگاری» را می‌توان دو تا سه برابر افزایش داد و در نتیجه احتمال فساد مواد غذایی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

متعاقباً، مقاله تلاش می‌کند تا تأثیر بالقوه تبرید خانگی بهینه‌شده در سراسر اتحادیه اروپا را تا آنجا که در دسترس بودن داده‌های فعلی اجازه می‌دهد، کمیت کند.

این مقاله سهم احتمالی فناوری، به ویژه سهم یخچال های خانگی در کاهش ضایعات مواد غذایی را بررسی می کند.

بهبود شرایط نگهداری در وسایل تبرید خانگی می تواند عمر مفید محصولات غذایی تازه را افزایش دهد. دمای اسمی یخچال 4 درجه سانتی گراد برای بسیاری از محصولات تازه بهینه نیست.